ISSN: 2587-2036
An investigation of the Turkish SME’s response to Industry 4.0 from the innovations perspective in the business model
1Yıldız Technical University, Institute of Social Sciences, Doctoral Programme in Business Management, Istanbul, Türkiye
2Department of Business Administration, Division of Management and Organisation, Yıldız Technical University, Faculty of Business and Administrative Sciences, Istanbul, Türkiye
Yıldız Social Sciences Institute Journal 2023; 7(1): 11-24 DOI: 10.14744/ysbed.2023.00028
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, it is aimed to understand how Industry 4.0 applications of Small and Medium Enterprises (SMEs) operating in Turkey affect their business models. In the study, after the concept of Industry 4.0 was evaluated in general terms, the business model and business model innovation were examined and a general examination of the business model for SMEs, the effect of Industry 4.0 on business models and the Industry 4.0-based business model innovation in SMEs was made. In the literature review, no studies were found examining how Industry 4.0 applications affect business models in Turkish SMEs. With the study carried out in order to understand in detail how the change stemming from Industry 4.0 provides innovations on the basis of three business model elements- value creation, value delivery and value capture- a general framework for the changes they will experience in business models is presented for SMEs that have not yet started the Industry 4.0 transformation or are in the process of transformation.


Türk KOBİ’lerinin Endüstri 4.0’a verdiği tepkinin literatürde iş modellerindeki yenilikler perspektifinden incelenmesi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Doktora Programı, İstanbul, Türkiye
2Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, Türkiye
Yıldız Social Sciences Institute Journal 2023; 1(7): 11-24 DOI: 10.14744/ysbed.2023.00028

Gerçekleştirilen bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Endüstri 4.0 uygulamalarının iş modellerini nasıl etkilediğinin anlaşılması amaçlanmaktadır. Çalışmada Endüstri 4.0 kavramı genel hatları ile değerlendirildikten sonra iş modeli ve iş modeli inovasyonu incelenerek KOBİ’ler için iş modelinin önemi, Endüstri 4.0’ın iş modellerine etkisi ve KOBİ’lerde Endüstri 4.0 kaynaklı iş modeli inovasyonunun genel bir incelemesi yapılmıştır. Gerçekleştirilen literatür incelemesinde Türk KOBİ’lerinde Endüstri 4.0 uygulamalarının iş modellerini nasıl etkilediğini inceleyen çalışmalara rastlanılmamıştır. Endüstri 4.0 kaynaklı değişimin üç iş modeli unsuru -değer yaratma, değer teklifi ve değer yakalama- bazında nasıl yenilikler sağladığının detaylıca anlaşılması amacıyla gerçekleştirilen çalışma ile henüz Endüstri 4.0 dönüşümüne başlamamış veya dönüşüm sürecinde olan KOBİ’ler için iş modellerinde yaşayacakları değişimlere yönelik genel bir çerçeve sunulmaktadır.