ISSN: 2587-2036
Count supply and demand together
1Yıldız Technical University, Institute of Social Sciences, Doctoral Programme in Business Management, Istanbul, Türkiye
Yıldız Social Sciences Institute Journal 2023; 7(2): 131-135 DOI: 10.14744/ysbed.2023.00038
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Jean-Baptiste Say produced many works during his lifetime. His most important work was the Treatise on Political Economy. Looking at the analysis of the period in which this work was written, deep relations can be established with economic, financial and administrative fields. For this reason, the book has been translated into various languages and has become wide-spread. In this article, the effect of the book on management thought has been examined and Say’s views that will increase the effect of production factors in practice have been examined from a managerial perspective.


Arz ve talebi birlikte say
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Doktora Programı, İstanbul, Türkiye
Yıldız Social Sciences Institute Journal 2023; 2(7): 131-135 DOI: 10.14744/ysbed.2023.00038

Yaşadığı dönem boyunca birçok eser vermiş olan Jean-Baptiste Say, asıl ününü ‘Politik Ekonomi İlmihali’ kitabıyla kazanmıştır. Bu eserin yazıldığı dönemin analizine bakıldığında ekonomik, mali ve yönetimsel alanlarla derin ilişkiler kurulabilir. Bu sebeptendir ki kitap çeşitli dillere çevrilmiş ve yaygınlaşmıştır. Bu yazında kitabın daha çok yönetim düşüncesine etkisi incelenmiş, Say’in üretim faktörlerinin pratikte etkisini artıracak görüşleri, yönetsel perspektifte ele alınmıştır.