ISSN: 2587-2036
The Mcdonaldization of society: A book review
1Beykoz University, Civil Aviation High School, Research Assistant, İstanbul, Türkiye
Yıldız Social Sciences Institute Journal 2023; 7(1): 66-69 DOI: 10.14744/ysbed.2023.00032
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In the first period of management sciences, known as the classical period, researchers and managers carried out studies in which concepts such as efficiency and auditability were emphasized. Although the agenda for businesses has changed, the basic desires of business managers are for efficiency and control. The book named “The McDonaldization of Society” tries to convey to the reader that the state of efficiency and control takes the society captive. “Mc-Donaldization” is a concept put forward by George Ritzer, the author of the book, that expresses convergence of control, foresight, efficiency, calculability. The present study is a critique that tries to understand the relations between the work “McDonaldization of Society” and management sciences.


Toplumun Mcdonaldlaştırılması: Kitap incelemesi
1Beykoz Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Araştırma Görevlisi, İstanbul, Türkiye
Yıldız Social Sciences Institute Journal 2023; 1(7): 66-69 DOI: 10.14744/ysbed.2023.00032

Yönetim bilimlerinin klasik dönem olarak bilinen ilk dönemlerinde araştırmacılar ve yöneticiler verimlilik, denetlenebilirlik gibi kavramların ön plana çıkarıldığı çalışmalar yapmışlardır. Her ne kadar işletmelere yönelik gündem değişmiş olsa da işletme yöneticilerinin temel arzuları verimlilik ve kontrol sağlamaya yöneliktir. “Toplumun Mcdonaldlaştırılması” isimli kitap, verimlilik ve kontrol sağlama durumunun toplumu esir aldığını okuyucuya aktarmaya çalışmaktadır. “McDonaldlaştırma” kitabın yazarı George Ritzer tarafından ortaya atılan denetleme, öngörü, verimlilik, hesaplanabilirlik yakınlaşmayı ifade eden bir kavramdır. Mevcut çalışma “Toplumun McDonaldlaştırılması” eseri ile yönetim bilimleri arasında ilişkileri anlamaya çalışan bir eleştiri çalışmasıdır.